W ramach serwisu winestory.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić naszym Użytkownikom wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one zapisywane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności. X
INFOLINIA: (22) 720 66 26
Menu

MENU

Koszyk

0,00 zł

Telefon

(22) 720 66 26

Masz pytania?

Napisz do nas

sklep@winestory.pl


Napisz do nas!

Dostawa 24h

Darmowa dostawa

przy zamówieniu powyżej 200 zł lub odbiorze osobistym.

Regulamin Winestory

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem witryny internetowej www.winestory.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest Wineonline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa (nr zezwolenia UD-XVI-WDG-7340/II/P/B-102/2014 z dn. 27-05-2014), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123417, NIP: 525-21-79-604 REGON: 016341680, kapitał zakładowy 202.000,00 zł, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności wszystkie uwagi/reklamacje lub sugestie należy kierować na adres e-mail: sklep@winestory.pl; pod na numer telefonu (22) 720 66 26 lub na adres pocztowy Sprzedawcy (ul. Szyszkowa 43, 03-289 Warszawa).
 3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla:
  1. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz
  2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Kupującym”).
 4. Działalność Serwisu obejmuje sprzedaż za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego wina oraz innych alkoholi wysokoprocentowych, a także akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
 5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu nr UD-XVI-WDG-7340/II/B-102/2014 z dnia 27/05/2014 oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr UD-XVI-WDG-7340/II/P/C-103/2014 z dnia 27/05/2014, wydane przez Zarząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
 6. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie do składania ofert.
 7. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. Szyszkowej 43, 02-285 Warszawa.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu.
 9. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest w przypadku posiadania przeglądarki internetowej obsługującej CSS3 znaczniki HTML5, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari w wersji nie starszej niż 12 miesięcy.
 10. Regulamin określa zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu oraz zawierania umów sprzedaży w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu.

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w Serwisie i podanie prawidłowych danych, koniecznych do weryfikacji zamówienia i jego dostawy, w tym w daty urodzenia w celu weryfikacji pełnoletniości Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującym się przy każdym produkcie w Serwisie. Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. W celu poprawienia lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Twój koszyk”. Po zakończeniu składania zamówienia po kliknięciu na przycisk „Do kasy” Kupujący dokona wyboru sposobu płatności, oraz wyboru sposobu dostawy. Na końcu klikając na przycisk „Zamawiam” przejdzie do podsumowania zamówienia a następnie klikając na przycisk "Wyślij" potwierdzi złożenie zamówienia.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego, że:
  1. zobowiązuje się do odbioru przesyłki;
  2. jest osobą pełnoletnią oraz że jest trzeźwy w chwili składania zamówienia i będzie trzeźwy w chwili jego odbioru; oraz
  3. nie dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży alkoholu bowiem Serwis zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie sprzedaje napojów alkoholowych osobom, które są niepełnoletnie i nietrzeźwe w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru.
 4. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod kontem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca potwierdza dostępność zamówionych przez Kupującego produktów na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
 5. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przy odbiorze
  2. płatność przelewem na numer konta Sprzedawcy
  3. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU)
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 5 pkt b) lub c) Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4.
 7. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.
 8. Ceny produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 9. Ceny produktów w Serwisie nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki produktów ponosi Klient. Koszty te zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.
 10. Etykieta i rocznik produktu widoczne na zdjęciu są przykładowe i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności produktu.
 11. Dostarczenie zamówionych produktów odbywa się poprzez:
  1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.
  2. Doręczenie przez kuriera na adres wskazany w zamówieniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 12. Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Kupującego.
 13. Kurier uprawniony jest do weryfikacji tożsamości i pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę. Zastrzega się, że osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiona przesyłka nie zostanie wydana przez kuriera. W przypadku, gdy kurier poweźmie wątpliwość co do wieku bądź stanu trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę może odmówić jej wydania.
 14. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.
 15. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy), w terminie 14 dni od dnia przesyłki zawarcia umowy, poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis Kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 16. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku Sprzedawca ma obowiązek wysłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 17. Wysyłka zamówienia następuje w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 lub potwierdzenia dostępności zamówionych produktów w przypadku wyboru płatności określonej w ust. 5 pkt. 1 . W przypadku braku produktu w magazynie termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania dostępności zamówionych produktów.
 18. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia

Reklamacja i zwrot towaru

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@winestory.pl . Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, według wyboru Kupującego, w terminie 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dokona zwrotu dokonanej opłaty za zamówienie przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany podczas rejestracji bądź prześle Kupującemu prawidłowo skompletowane zamówienie na swój koszt. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Wineoline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zapewnia ochronę przekazywanych danych w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Sprzedawcę do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Kupujący ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 5. Sprzedający ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu w związku ze sprzedażą prowadzoną na Serwisie. W razie zaniedbania tego obowiązku Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w związku z korzystaniem z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania
 3. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 5. Układ oraz zawartość serwisu www.wineonline.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.

Regulamin opublikowany 30 września 2013 r.